ESHOP     NÁŠ TIP      SLEVY     RYCHLÝ DOTAZ     SERVIS    KALIBRACE     KONTAKTY    PRONÁJEM

Záruční a pozáruční podmínky

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o poskytování záruční doby na výrobky dodávané naší firmou Altest s.r.o.

Záruka je upravována 2 zákoníky – občanským a obchodním zákoníkem a pro udělování záruky je důležitý účel, pro který bude kupované zboží používáno.

Naše společnost Altest s.r.o. poskytuje záruku:

podle § 620 obč. zákoníku 24 měsíců od data prodeje na zboží určené pro soukromou spotřebu , tzv. spotřební zboží a 12 měsíců na zboží používané v obchodní nebo podnikatelské činnosti podle znění §429 obch. zákoníku.

 

Pro udělování záruky platí tyto pravidla:

1. Varianta kupní smlouvy, kdy kupujícím je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, apod. Tento zákazník kupuje zboží pro svoji obchodní nebo podnikatelskou činnost nebo státní instituce  atd. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu, která je řízena obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby. Altest s.r.o.  poskytuje 12 měsíců záruční dobu od data prodeje a pro toto období bude bezplatně vyřizovat záruční opravy.

2. Varianta kupní smlouvy, kdy si zboží kupuje zákazník, nikoliv pro svou podnikatelskou činnost. Pak platí ustanovení občanského zákoníku a záruka je 24 měsíců.

§619 jednoznačně stanovuje, že „ záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.“ V našem případě se záruka nevztahuje např. přirozené opotřebení senzoru alkohol testeru, nutnost pravidelné kalibrace alkohol testeru dle návodu k obsluze či běžné opotřebení vnějších povrchů, apod.

Před používáním alkohol testerů je třeba se důkladně seznámit s ustanoveními danými v návodu k obsluze.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním či neodborným zacházením s alkohol testerem v rozporu s návodem k obsluze, zásah nepovolané osoby - demontáž přístroje či jakýkoli zásah do přístroje v době jeho záruky.

V případě záruční opravy se délka záruční doby prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v servisu.

Záruční i pozáruční opravy budou prováděny v provozovně dodavatele: Altest s.r.o. , Jugoslávská 124a, 613 00 Brno. K opravám přijímáme zakázky osobně na provozovně  nebo můžete zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Při zaslání alkohol testeru přepravní službou po záruční opravě zpět k zákazníkovi účtujeme manipulační poplatek ve výši 120,- Kč bez 21% DPH.

 Pro posouzení záruční lhůty je bezpodmínečně nutné doložit prodejní doklad, který bude sloužit k posouzení délky záruční doby.  Záruční opravy provádíme na výrobky jen námi dodané. Pozáruční opravy provádíme na jakékoliv alkohol testery i námi nedodané.

Záruka na pozáruční opravy všeobecně zůstává 6 měsíců. ( nutno doložit dokladem o zaplacení)

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se záručních či pozáručních podmínek nás prosím kontaktujte.

Snažíme se Vám v případě záruční či pozáruční opravy a kalibrace maximálně vyjít vstříc t.j. co možná nejkratší doba provedení opravy, konzultace, atd. Většinu běžných náhradních dílů držíme skladem.

 

 

Altest na facebooku

 

Datum poslední aktualizace 1.1.2024

Copyright (c) 1996 - 2024.  Všechna práva vyhrazena.